• Dag-til-dag levering
  • Bredt sortiment
  • Konkurrencedygtige priser
  • Mere end 40.000 industriprodukter
Choose language

RoHS2 (EU direktiv nr. 2002/95/E)

Direktiv mod farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr


Fem år efter tilblivelsen af RoHS, blev der af EU parlamentet - d. 27 maj, 2011 - vedtaget et nyt direktiv kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2002/95/EC. RoHS står for ”Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment” eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU:

-Bly
-Cadmium
-Kviksølv
-Hexavalent chrom (chrom 6+)
-Polybromerede biphenyler (PBB)
-Polybromerede diphenylethere (PBDE)

Med direktivet forbyder man ikke en eventuel anvendelse af stofferne i produktionsprocesser. De grænseværdier, der er sat, relaterer til de færdige produkter. For bly, kviksølv, hexavalent chrom, PBB og PBDE gælder en grænseværdi på 0,1 vægt pct. pr. homogent materiale. For cadmium er grænseværdien 0,01 vægt pct. pr. homogent materiale.

Færre skadelige stoffer er godt for vores sundhed og miljø


Reglerne skal beskytte forbrugerne mod farlige stoffer. Bromerede flammehæmmere mistænkes for at være årsag til fosterskader og for at være hormonforstyrrende og give kræft. Derudover bliver udstyret mindre farligt for miljøet, når det senere bliver til affald, og det kan være nemmere at genanvende affaldet.

Reglerne træder trinvist i kraft


Siden 1. juli 2006 har reglerne omfattet store og små husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, forbrugerudstyr (radio og tv mv.), belysningsudstyr (både el-pærer og lamper), elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr og salgsautomater.

-Fra d. 22. juli 2014 har reglerne også omfattet medicinsk udstyr samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
-Fra d. 22. juli 2016 har reglerne også omfattet medicinsk udstyr til vitro-diagnostik.
-Fra d. 22. juli 2017 omfatter reglerne også industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
-Alt andet udstyr skal overholde reglerne fra d. 22. juli 2019.

Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside
Om ROYKON

Vores kunder betyder alt. Det er dem, vi lever af, så kundepleje er utrolig vigtig.

De følgende punkter er vores retningslinier for kundepleje:

Vores kunder skal betjenes med høflighed og respekt.

Når vi modtager en ordre fra en kunde, skal varerne sendes samme dag. Hvis dette ikke er muligt, skal kunden informeres herom.

Er der varer, som er i restordre, informerer vi kunden samme dag og skriver det på fakturaen/følgesedlen. Fragtomkostningerne faktureres aldrig, når vi sender restordrer.

Navervej 8
DK-7000 Fredericia
CVR: DK 17 82 28 37
Tlf.: +45 75 945 955
post@roykon.dk