Salgs- og leveringsbetingelser

ROYKON sælger fittings til erhvervskunder. Vi har INTET salg til private og muligheden for at købe varer på denne hjemmeside er således kun gældende for momsregistrerede firmaer. Desuden skal man have oprettet en konto hos os, så vi har alle relevante oplysninger, der skal bruges for at kunne sende varer/fakturaer. At blive registreret er dog nemt: klik nederst på Opret konto.

For vores kunder er følgende salgs- og leveringsbetingelser gældende:

1. Tegninger og beskrivelser
Rettighederne til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades af ROYKON til kunden, tilhører ROYKON. Modtagne tegninger og tekniske dokumenter eller anden teknisk information kan ikke uden samtykke fra ROYKON anvendes til andre formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af produkter. Uden samtykke fra ROYKON må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

2. Rådgivning
ROYKON rådgiver vore kunder ud fra vor bedste viden og erfaring samt oplysninger fra kunden. ROYKON kan på ingen vis stilles ansvarlig, såfremt det på et senere tidspunkt gør sig gældende, at en anden løsning ville være at foretrække.

3. Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud er bindende i 30 dage, når intet andet er angivet. Der tages forbehold for mellemsalg. Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af ROYKON’ standard specifikationer, må dette udtrykkeligt angives skriftligt. I modsat fald er ROYKON ikke bundet af disse.

4. Priser
De anførte priser er ekskl. moms, fragt, emballage, samt told og andre afgifter. Der tages forbehold for prisreguleringer i form af valutariske ændringer, løn – og materialestigninger, indtil betaling har fundet sted, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Pkt. 17 i NL 92 fraviges hermed. Hvis intet er anført i fakturaen er betalingsbetingelserne 20 dage. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. De leverede varer er ROYKON’ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Minimumsgebyr
Ved ordrer på mindre end 250,00 kr, har vi et minimumsgebyr på 98,00 kr.

5. Levering, leveringstid og forsinkelse
Levering sker AB lager med GLS, medmindre andet er aftalt og forsendelsen sker for kundens regning og risiko. Leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Varer bestilt inden kl. 15.30 og fredag inden kl. 13.30, leveres dagen efter, medmindre der er tale om fragtmandslevering, hvor varerne skal være bestilt inden kl. 14.00 og fredag inden kl. 12.30. Levering sker +/- 10%, medmindre andet er udtrykkeligt angivet af ROYKON. Der ydes ingen erstatning ved forsinket levering fra ROYKON. Pkt. 13 og 14 i NL 92 fraviges hermed.

Fragtomkostninger
Almindelige pakker, sendt med GLS, koster:
1 - 5 kg 99 kr
5 - 10 kg 115 kr
10 - 29 kg 170 kr

Fragtmandsleverancer har særlige fragtomkostninger, dvs. forsendelser der fx er tungere end 30 kg, storvolumen, eller rør i længder.
Fragtgebyret inkluderer emballage, forpakning og miljøafgift.

Vil du selv hente varer?
Hvis du ikke vil vente på levering, kan du selv hente dine varer på vores lager. Hvis du ved, hvad du vil købe, kan du med fordel bestille varerne på forhånd. Du kan selvfølgelig bestille her i på siden, på mail eller pr. telefon.
Klik på menupunktet "Kontakt" for at se aktuelle åbningstider m.m.


6. Forme og andet hjælpeværktøj, herunder forsikring
Kundernes forme og hjælpeværktøj udformes for kundens regning og opbevares af ROYKON så forsvarligt, som det er muligt for ROYKON i 5 år fra leveringsdato. Vedligeholdelse af forme sker for kundens regning i henhold til aftale. Kunderne forsikrer selv deres forme og andet hjælpeværktøj. ROYKON anvender ikke kundernes forme og hjælpeværktøj til andet end fabrikation af kundernes produkter.

7. Returnering af varer
Alle standard lagervarer kan returneres. 20% af varens pris tilbageholdes af ROYKON til dækning af kontrol og lagerføring af de returnerede varer.

Varer som MULIGVIS kan returneres efter aftale:
- Special- og skaffevarer
- Anbrudsvarer
- Varer der er leveret for mere end 90 dage siden

Varer der IKKE kan returneres:
- Beskadigede varer
- Udgåede varer
- Varer der kun sælges, så længe lager haves (udgår ved lager 0)

Vigtigt! Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer er ROYKON uvedkommende.
Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale. Returnering skal ske senest 14 dage efter levering.
Skulle der være yderligere spørgsmål kan de stilles til vores salgsafdeling.

8. Mangler og force majeure

ROYKON forbeholder sig ret til – i en periode af 12 på hinanden følgende måneder efter levering til kunden har fundet sted – at foretage afhjælpning eller omlevering af varer. Afhjælpning eller omlevering forudsætter, at kunden straks efter levering har reklameret skriftligt. Kundens omkostninger i forbindelse med afhjælpning såsom drift, avancetab og andre indirekte tab kan ikke gøres gældende over for ROYKON. Der henvises tillige til pkt. 21-35 i NL 92. I force majeure situationen henvises til bestemmelserne i pkt. 37 NL 92.

9. Produktansvar
ROYKON kan kun gøres ansvarlig for skade, som er indtruffet på varer eller arbejdsydelser leveret af os, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af ROYKON, derunder vore medarbejdere. ROYKON er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller tredjemand. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden pligtig til at holde ROYKON skadesløs. Der henvises til pkt. 36 i NL 92.

10. NL 92 og tvister
I øvrigt gælder almindelige betingelser i henhold til NL 92 indenfor Danmark, Finland, Norge og Sverige, i de tilfælde, at ovenstående ikke er fyldestgørende, dog ikke hvis NL 92 udtrykkelig er fraveget.
For retsforholdet mellem kunden og ROYKON gælder danske retsregler. Værneting i tvister mellem kunden og ROYKON er Sø- og Handelsretten i København.