Ved at fortsætte accepterer du vores Cookie- og privatlivspolitik. Du er velkommen til at ændre dine cookie indstillinger, det er dog ikke alle funktioner der vil fungere.
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer på websiden. - Læs mere - Tillad

Vores sortiment af ventiler til vand og spildevand anvendes til ledningsnet, pumpestationer, vandværker og renseanlæg. Dette betyder, at vi kan assistere hele vejen. 

Til vand tilbyder vi diverse skyde- og stikledningsventiler, butterflyventiler, rørgennemføringer og fittings med drikkevandsgodkendelser.

Vores produkter til brug i behandling af spildevand omfatter skydeventiler, spadeventiler, butterflyventiler, kuglekontra- og kontraklapventiler og diverse koblinger samt andet tilbehør.

Mere om vand- og spildevandsbehandling
Vand
Vores drikkevand hentes op fra undergrunden og behandles på vandværker inden det sendes videre ud til forbrugerne. Almindelig vandværksbehandling begrænser sig typisk til afgasning, filtrering gennem sandfiltre og iltning af vandet ved beluftning. Ventiler til vandbehandlingen er ofte udstyret med elektriske eller pneumatiske aktuatorer, som muliggør fjernstyring.
Når vandet er færdigbehandlet, pumpes det videre til forbrugeren gennem et bredt distributionsnet

Spildevand
Opsamling af spildevand sker som regel ved hjælp af tyngdekraften fra husholdninger og industri hvor spildevandet ledes til pumpestationer. Herfra pumpes det videre til renseanlæg.
Spildevand er ikke kun udledning fra husholdninger og industribygninger. Det er også almindeligt regnvand, som nogle steder kan forårsage oversvømmelser, fx ved skybrud. Regnvand opsamles i kloaknettet og føres enten videre til pumpestationer eller til bassiner. Da man ikke kan forudsige mængden af regnvand, føres det mange steder i adskilte rør til renseanlæggene, fremfor at blande det med det almindelige spildevand.

På renseanlæggene er det første skridt at filtrere fedt og sand fra. Der findes mange måder at rense spildevand på, men den mest gængse er en kombination af mekanisk og biologisk behandling, hvor spildevandet renses trin for trin, og slammet skilles fra for at blive brugt til biogasproduktion.

Indenfor EU er alle renseanlæg forpligtede til at dokumentere indholdet af skadelige stoffer i det udledte spildevand. Desuden skal det også sikres, at lokal lovgivning omkring udledning af skadelige stoffer i naturen overholdes.